طرح پارکینگ تمام هوشمند و مکانیزه دوچرخه (شهری و شخصی)

این طرح در واقع سامانه ای هوشمند جهت استفاده سراسرسی و یکپارچه از دوچرخه به گونه ای که تمامی تراکنش ها نظیر جابجایی ها، هزینه ها، مکان های ایستگاه ها و … می باشد.

از جمله برتری های این طرح نسبت به طرحهای اجرایی کشور نوآوری هایی نظیر استفاده تمام هوشمند از قفل های مکانیکی پایا نسبت به قفل های الکتریکی نا پایا،ثبت هوشمند تراکنش ها و همچنین امکان یکپارچه سازی تمامی ایستگاه ها در سطح شهر توسط شبکه محلی و رهگیری استفاده کنندگان می باشد.

شرکت فراز پویا سیستم هوشمند (Fsys) مفتخر است که اولین سامانه تمام هوشمند پارکینگ دوچرخه را پس از تحقیقات و توسعه، به مرحله اجرایی رسانده است.

حسن انجام پروژه در دانشگاه فردوسی مشهد:

حسن انجام کار دانشگاه فردوسی
حسن انجام پروژه پارکینگ هوشمند دوچرخه در دانشگاه فردوسی

راهیابی طرح پارکینگ دوچرخه هوشمند، به جمع ده طرح برتر جشنواره طرح کسب و کار:

تقدیر از طرح پارکینگ دوچرخه هوشمند در چهارمین جشنواره طرح کسب و کار
تقدیر از طرح پارکینگ دوچرخه هوشمند در چهارمین جشنواره طرح کسب و کار
تقدیر از طرح پارکینگ دوچرخه هوشمند در سومین جشنواره طرح کسب و کار
تقدیر از طرح پارکینگ دوچرخه هوشمند در سومین جشنواره طرح کسب و کار

برخی از طرح ها و نمونه های اجرایی شده:

طرح ارایه شده پارکینگ هوشمند دوچرخه در دانشگاه فردوسی مشهد
طرح ارایه شده پارکینگ هوشمند دوچرخه در دانشگاه فردوسی مشهد
نمونه اجرا شده پارکینگ هوشمند دوچرخه در دانشگاه فردوسی مشهد
نمونه اجرا شده پارکینگ هوشمند دوچرخه در دانشگاه فردوسی مشهد