مقاله ای تحت عنوان خانه هوشمند چیست در سایت سلام ساختمان نوشتم:

و فیلمی شامل توضیحات مقدماتی در آپارات گذاشتم:

خانه هوشمند چیست؟