از مجموع پست های بنده در گروه های اجتماعی:

#راه_اندازی_اولیه_سریال_در_rpi

برای rpi، برای مشخص شدن اسم پورت سریال، میشه دستور زیر روی توی ترمینال زد:
dmesg | grep tty
توی خروجی داده شده میبینین نوشته:
console [ttyAMA0] enabled
همونطور که گفتم این باعث میشه محتویات کنسول رو بریزه روی پورت سریال برای دیباگ کردن، چون rpi برخلاف CubieBoard و BeagleBone فقط یک پورت سریال داره، نمیتونیم اسرافش کنیم 😁 و باید غیر فعال بشه.
خب برای اینکار اگر محیط گرافیکی رو دارین، میتونین خیلی راحت در محیط ترمینال بزنید:
sudo raspi-config
و از گزینه های اومده
Advanced Options
رو میزنین، بعد از اون
Serial
بعد لوگین توسط شل رو بزنید
No
OK
و در نهایت
Finish

حالا یه ریست بکنید رسپری رو
(توی ترمینال با دستور sudo reboot میشه اینکارو بکنید)

وقتی سیستم بالا اومد وقتی
dmesg | grep tty
رو بزنید، میبینید دیگه کنسول روی ttyAMA0 نیست.


اگر محیط گرافیکی رو ندارین، خب مشکلی نیس! SSH و ترمینال مثل مرد هستن!
باید محتویات فایل /etc/inittab رو تغییر بدیم
توی ترمینال با استفاده از nano بازش میکنیم:
sudo nano /etc/inittab
، حالا داخل این فایل باید یه خطی به این صورت پیدا کنید:
T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
و با گذاشتن یه # اول خطش اون رو کامنت کنید.
در نهایت هم ذخیره (Ctrl+O) و خروج (Ctrl+X)

حالا برای اینکه اطلاعات زمان بوت شدن هم نیاد روی سریال باید فایل /boot/cmdline.txt رو هم ویرایش کنیم
دوباره:
sudo nano /boot/cmdline.txt

باید شامل این محتویات باشه:
dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait

هر چیزی که ربطی داشته باشه به پورت سریالمون (ttyAMA0) رو باید پاک کنیم، در نتیجه میشه این:
dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait

و در نهایت ذخیره، خروج و ریبوت!

حالا برای اینکه بخواین پورت یوزارتتون رو تست کنید میتونین از یه (هایپر ترمینال!) استفاده کنیم به نام minicom
پس دوباره میریم سراغ ترمینال عزیز و
sudo apt-get install minicom

بعد از اینکه نصب شد با دستور زیر اون رو باز میکنیم و اتصال رو برقرار میکنیم:
minicom -b 9600 -o -D /dev/ttyAMA0

حالا میتونین دیتا بریزین و بخونین. (با باودریت 9600)